Izrada Web stranica podrazumijeva proces pretvaranja klijentovih želja i potreba (u smislu Web projekta) u gotov proizvod koji se u finalnom koraku smješta na vlastitu domenu (u najvećem broju slučajeva). U tom procesu nastojimo što više pojednostaviti situaciju za samog klijenta, posebno u slučaju kada isti nije upućen u tematiku, tj. kada od strane klijenta ne postoje konkretne želje i ideje.

Izrada Web stranica – faze

Izrada Web stranica je proces koji možemo podijeliti na slijedeće faze:

  1. Prikupljanje detaljnih informacija od klijenta u smislu želja, potreba i očekivanja od budućeg Web projekta.
  2. Kreiranje ponude sa detaljnim specifikacijama samog projekta. U nekim slučajevima ponudu dijelimo na dvije ili više opcija, dajući klijentu mogućnost odabira najidealnijeg “paketa”.
  3. Ukoliko je ponuda prihvaćena, krećemo u podjelu zadataka koji prethode samoj izradi Web-a, što najčešće podrazumijeva prikupljanje materijala za izradu Web stranica, poput logotipa, fotografija i tekstova. U najvećem broju slučajeva taj zadatak obavlja klijent, ali u nekim slučajevima dio tih zadataka možemo obaviti i mi (npr. izradu loga, ukoliko klijent tek otvara tvrtku, pa mu je potreban Web u smislu brze prezentacije, a još uvijek nema definiran logo i ostale detalje).
  4. Nakon toga slijedi izrada dizajna Web stranica (ukoliko se klijent odlučio na unikatni dizajn – što definiramo u koraku 1 i 2) ili zakup određenog predloška (ukoliko se klijent odlučio na izradu Web stranica na temelju gotovog predloška – što je u pravilu znatno jeftinije i brže rješenje nego Web sa unikatnim dizajnom).
  5. Pretvaranje dizajna u funkcionalne Web stranice i punjenje sa materijalima (ova faza podrazumijeva da su svi dogovarani materijali isporučeni od strane klijenta).
  6. Testiranje Web stranica u smislu povjere sadržaja i funkcionanosti. Ovo je faza u kojoj sudjelujemo zajedno sa klijentom, a Web stranice su postavljene na privremenu adresu koja je, osim nama, poznata samo klijentu.
  7. Izrada Web stranica završava sa aktivacijom, tj. postavljanjem Web stranica na odgovarajuću domenu i poslužitelj, nakon čega one postanu vidljive javnosti.

Naša ponuda osim same izrade Web stranica podrazumijeva i zakup domene i Web poslužitelja, čime zaokružujemo uslugu, tj. nudimo sve što je potrebno za Web projekt, bez skrivenih troškova – i uz umjerenu cijenu.

Zakup Web domene i smještaj Web stranica na poslužitelju (Web hosting), najčešće nudimo gratis uz projekt, a detalje o tome specificirani su na ponudi (gore navedeni korak 2).