Sudeći prema potražnji, Web dizajn je naša najunosnija usluga, koju najčešće naručuju tvrtke i pojedinci koji se bave izradom Web stranica, a žele unikatni i kvalitetni Web dizajn za potrebe svojih klijenata.

Dizajn Web stranica vršimo u dogovoru sa klijentom, prethodno prikupljajući informacije o njegovim željama, potrebama i planovima u smislu izgleda Web stranica, ali i funkcionalnosti – s obzirom da je Web dizajn vezan uz samu funkcionalnost Web-a (ma koliko se to možda na prvi pogled nekome činilo nelogičnim).

Budući vlasnici Web stranica ponekad zanemaruju Web dizajn i ne računaju na činjenicu da je to aspekt Web stranica koji stvara “halo efekt”, tj. odmah na prvi pogled govori o image-u tvrtke koja stoji iza dotičnih Web stranica.

Faze u izradi unikatnog Web dizajna

  1. Analiziranje želja klijenta i ciljeva koji se žele postići izradom Web projekta, a koji se tiču dizajna, tj. estetskog aspekta Web stranica.
  2. Prikupljanje materijala potrebnih za izradu Web dizajna.
    Pod materijalom podrazumijevamo sve informacije i datoteke (tekst i fotografije) koje posjeduje klijent, a koje bi želio prezentirati na Web stranicama tj. na Web dizajnu.
  3. Dizajn predloška (template-a) na temelju želja klijenta.
    Naravno, ukoliko klijent nema konkretnih želja u tom smislu, mi nudimo našu viziju dizajna, tj. izgleda budućih Web stranica. Ustvari, najčešće se to na kraju pokaže kao bolje rješenje.
  4. Prezentacija dizajna i revizija istog od strane klijenta.
    Ovaj korak se izvodi tako da se dizajn, identičan izgledu stvarnih budućih Web stranica, smješta na privremenu Web adresu (poznatu samo klijentu i nama). Nakon što klijent pregleda dizajn, odlučuje da li je u redu ili je potrebno nešto mijenjati, nakon čega slijede izmjene… ili izrada Web stranica na temelju dotičnog dizajna.

U cijenu Web dizajna uključena su tri seta promjena osnovnog dizajna, dok se dodatne promjene naplaćuju po satnici od 120 kuna / sat (15,93 € / sat)